Your browser does not support JavaScript!
經國管理暨健康學院系科形象影片中文及越文版本

 

中文版本

經國管理暨健康學院系科形象影片3分鐘 Official Video

 

經國管理暨健康學院系科形象影片8分鐘 Official Video

 

經國管理暨健康學院30秒 CF

 

越語版本

HỌC VIỆN QUẢN LÍ VÀ SỨC KHOẺ CHING KUO 經國管理暨健康學院系科介紹影片3分鐘 Official Video (越南語)

 

HỌC VIỆN QUẢN LÍ VÀ SỨC KHOẺ CHING KUO 經國管理暨健康學院系科介紹影片8分鐘 Official Video(越南語)

 

HỌC VIỆN QUẢN LÍ VÀ SỨC KHOẺ CHING KUO 經國管理暨健康學院系科介紹影片30秒 CF(越南語)

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 6380
Voice Play